STT Trkeš – Obrt za proizvodnju opreme, strojeva i uređaja od metala
Bistrec 23, 10432 Lug Samoborski, Hrvatska
OIB: 32944193151

Telefon: 01/3375-716
Mob: 098/277-079
E-mail: stt-trkes@zg.t-com.hr